O MNIE

Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii, autorką książek ,,Kościół katolicki wobec buddyzmu” oraz ,,Tomizm Garrigou-Lagrange’a wobec wizji filozoficznej Teilharda de Chardin” (rozprawa doktorska). Od kilku lat zajmuję się również historią nieznanych polskich bohaterów.

Dotarłam wielu nieznanych do tej pory dokumentów dotyczących  rtm. Witolda Pileckiego  i opublikowałam dwie książki dotyczące ochotnika do Auschwitz: ,,Duchowość i charakter Witolda Pileckiego” oraz ,,Kto zdradził Witolda Pileckiego: nieznane fakty z ostatnich lat życia Rotmistrza”. W książkach przedstawiam nieznane do tej pory informacje dotyczące życia rtm. Pileckiego. Jako pierwsza dokładnie opisuję jak doszło do aresztowania jednego z największych polskich bohaterów oraz wyjawiam, że już w 1938 r. rtm. Pilecki posiadał stopień wojskowy kapitana, działając w II Oddziale Wojska Polskiego.

Prowadzę autorskie programy na kanale Media Narodowe na youtube, w tym cykl edukacyjny ,,Czerwony Terror”, w którym opowiadam o prześladowaniach Kościoła przez komunizm. Jako publicystka współpracuję regularnie z czasopismem ,,Magna Polonia”. Publikowałam również w ,,Do Rzeczy”, kwartalniku ,,Wyklęci” oraz ,,W sieci historii”. 

Prowadzę prelekcję dla młodzieży o bohaterskiej postawie rtm. Witolda Pileckiego. Posiadam uprawnienia nauczyciela filozofii i etyki w szkołach średnich. Obecnie nie jestem zatrudniona przez żadną uczelnię ani instytucję państwową. Większość badań dotyczących rtm. Pileckiego udało mi się przeprowadzić dzięki hojności osób, które wsparły moje projekty.